KADIN OLMAK

Kadın olmak; 
İbrahim'in yanında Nemrut'a karşı durmak,
İsmail ile tek başına çöllerde zemzem bulmak, 
Hacer olmaktı…
Issız çöllerde bir çift nemli göz olup; 
İlmik ilmik boğazında düğümlenen kelimeleri sıcakta kurutmaktı.
*
Kadın olmak; 

Musa’nın yanında Firavuna karşı durmak,
Erkek bebeklerin katledildiğini bilerek Firavun ‘un sarayına göndermek,
İmran olmaktı…
Yavrunun kokusunu dahi Allah’a ısmarlarken;
Pırıl pırıl gözyaşlarıyla yanan şefkatini sessizce söndürmekti

Asiye olmak… 
Musa’lara kucak açmaktı… 
Sonra bağrından kopup nura çağıran yiğidine en evvel inanmaktı,
Velev ki, Firavunların zulmü yeryüzünü kaplasa da…
*
Kadın olmak;
 
Gönül tezgâhında; nakış nakış erdemi dokumak,
Kemal minberinde; Meryem’ce havayı okumak…
Zekeriya'nın himayesinde kendi dünyasında yaşamak,
Meryem'in iffetini yüreğinde taşımaktı.
İman ve irfan ikliminin en hoş esintileriyle okşamaktı.

Ve dahi kadın olmak, 
İsa'yı doğurmak Meryem olmaktı… 

*

Kadın olmak; 

Hatice olmaktı…

Herkes hor gördüğünde O'na canı gönülden inanıp,
Canı pahasına mülkünü O'nun önüne sermek;
Muhammet Peygamberin yanında dimdik durmaktı. 

Hatice olmak…

Vefa tezgâhında teslimiyet dokumaktı.
Ve giderken ardında, yokluğunda hüznü yaşayan buğulu gözler, 
Rabbinin ayetlerine mazhar olmak, 
Müteessir yürekler bırakmaktı… 

*

Kadın olmak; 

Ayşe'ce ilme vurulmak.
Hadis deryasında yoğrulmak;
Fatıma'ca Hasan ve Hüseyin gibi yiğitler doğurmak,
Zeynep'çe hüzne boğulmaktı.

*

Kadın olmak; 

Yağmur yüklü bir bulut olup,
Göz pınarından süzülen her damla yaşla
Körelmiş yüreklere Rahman'ın rahmetini muştulamaktı.
Kadın olmak; cenneti ayaklarının altına almaktı.
Kadın olmak; Rabbinin emirleriyle taçlanmış sultan olmaktı.

Hüseyin ADALAN
Gazeteci ve yazar

YORUM EKLE